LTM: Helder!

Titel, gegevens en legenda

Deze pagina is onderdeel van de methodiek Bij de les en
hoort bij het artikel ‘Helder!’ in Levende Talen Magazine van september 2021.
De werkbladen op deze pagina kunt u voor eigen gebruik printen.
Ook kunt u uw leerlingen erop attenderen.
Deze pagina is tot november gratis beschikbaar.

 

Wat vindt u op deze pagina?

     Titels en kopjes                                    Werkblad Titels
     Kaderen                                                 Werkblad Gegevens
     Afkortingen                                          Werkblad Afkortingen
000•     Zelf afkortingen bedenken        Werkblad Legenda

 

Titels en kopjes

 

Titels en kopjes zijn ‘zwaarder’ dan de rest van je tekst. Of je nu rechtop schrijft of schuin, je kunt ze extra laten opvallen door:

00 groter te schrijven;
00 met een andere kleur te schrijven;
00  met dikke penpunt te schrijven;
00  dubbele lijntjes (neerhalen);
00  schreven (lettervoetjes);
00  puntjes tussen de letters.

 

 

 

Onder een titel kun je een kleinere subtitel noteren.

 

Print het Werkblad Titels om te experimenteren met titels van je eigen lessen.

 

Kaderen
Kaderen is een soort uit de hand gelopen onderstreping. Je zet een kader om het hele woord of een hele zin. Ook dit kan weer op verschillende manieren:
♦  met een rechthoek;
♦  met losse hoekjes;
♦  met een ellips;
♦  met een wolk;
♦  met een kartelrand;
♦ 

Het is overzichtelijk om gegevens zoals het vak, de docent en de datum
bij je aantekeningen te noteren in een kader of met een afscheiding.

Print het Werkblad Gegevens om te uit te proberen hoe jij je gegevens bij je aantekeningen wilt noteren.

 

Afkortingen

Gebruik afkortingen:
     standaard afkortingen zoals bijv. bijvoorbeeld;
     chat-taal zoals imo (in my opinion);
     afkortingen die je zelf bedenkt zoals Nap. of N1. voor Napoleon.

Afkortingen zijn verkortingen voor veel gebruikte woorden.
Vraag je je af of je ze met een punt moet schrijven?
     Afkortingen die je letter voor letter uitspreekt, zoals mbo, cv, wc, krijgen geen punten.
     Afkortingen die je uitspreekt alsof de volledige woorden er staan, krijgen wel punten:
000a.d.h.v., d.w.z., Z.K.H. In principe staat er een punt per afgekort woord,
000maar in bijvoorbeeld a.s. (‘aanstaande’) en z.o.z. (‘zie ommezijde’) staat een extra punt
000voor de leesbaarheid.
     Verkortingen krijgen ook een punt. Ze bestaan meestal uit de eerste lettergreep van een woord
000met daarachter de eerste medeklinker(s) van de nieuwe lettergreep: pag. (i.p.v. pagina).

In groep 6, 7 en 8 heb je afkortingen geleerd.
Wil je ze herhalen? Bezoek dan het Oefenplein.

Print het Werkblad Afkortingen om afkortingen te kiezen voor gebruik in je aantekeningen.

 

Zelf afkortingen bedenken
Afkortingen kun je ook zelf bedenken. Een lesthema komt vaak in meer lessen aan bod. Dan is het handig om de meest voorkomende begrippen en namen af te korten. Natuurlijk steeds op dezelfde manier.

Bij geschiedenis zal je waarschijnlijk meerdere lessen krijgen over de Grieken en Romeinen. Dan kun je afkortingen bedenken voor:

Grieken (Gr)
Romeinen (Rom)
het Romeinse Rijk (RR)
democratie (dem)
Olympische Spelen (OS)

Bij aardrijkskunde zal je meer lessen krijgen over het klimaat. Dan kun je afkortingen bedenken voor:

atmosfeer (atm.)
oppervlak (opp.)
broeikaseffect (broeik.ef.)
luchtcirculatie (luchtcirc.)
globaal (glob.)

Wat voor afkortingen je ook bedenkt…, het is handig om ze direct aan het begin van het thema te noteren als legenda. Een legenda is een opsomming van de gebruikte symbolen en hun betekenis zoals je die bijvoorbeeld op een kaart (plattegrond) ziet. Dat idee van een ‘legenda’ kun je bij elk vak gebruiken. Als blijkt dat je een afkorting vergeten bent, kun je de betekenis even opzoeken. Bovendien is het een mooi lijstje om te leren. Je hebt meteen een overzicht van belangrijke begrippen en namen.

Je legenda groeit zolang je les krijgt over het thema.

Print het Werkblad Legenda om zelf afkortingen en legenda’s te leren maken bij jouw lessen.